De pelgrimstafel is een jaarlijks evenement op Witte Donderdag, georganiseerd door het St. Julianus Gasthuisberg.

Graag verwelkomen wij u op onze volgende Pelgrimstafel.
Deze zal doorgaan op donderdag 9 april 2020 van 10 tot 18u.
Plaats : St.-Julianusgasthuis

Historiek

Wanneer voor de eerste maal de Pelgrimstafel werd gedekt en wie ervoor het initiatief nam, is moeilijk te achterhalen. Sommige auteurs beweren dat een kapitein van het Spaanse bezettingsleger, d'Areste genaamd, in 1556, bij testament, een som legateerde die moest dienen om, op Goede Vrijdag, een maaltijd aan te bieden en een stuiver te schenken aan dertien arme lieden.

Wel is het zo dat het bij vele Antwerpse stichtingen de traditie was om , in de week voor Pasen, een gratis maaltijd aan te bieden aan een aantal behoeftigen. Toen in 1702 de Loretanen het beheer van het gasthuis overnamen, werd eraan gedacht om de oude traditie van het dekken van de Pelgrimstafel weer op te nemen. Dit gebeurde in 1718 op Witte Donderdag.

De Franse bezetting maakte voor geruime tijd een einde aan deze traditie en het duurde tot in 1816, tot de Pelgrimstafel weer werd gedekt en dit tot in 1845. De acht volgende jaren werden alle beschikbare middelen ingezet voor de hulpverleninge aan een toenemende aantal behoeftige reizigers, pelgrims en emigranten.

In 1853, werd de traditie hernomen tot op heden, uitgezonderd tijdens de twee wereldoorlogen. Tot grote vreugde van velen, werd, alhoewel de Tweede Wereldoorlog nog niet volledig voorbij was, in 1945 weer de tafel gedekt.

Volgens de traditie staan op de tafel twaalf visgerechten, aangekocht bij, of geschonken door Antwerpse restaurants. Sinds enkele jaren, kan ook worden gerekend op de gewaardeerde medewerking van het PIVA.
Centraal op de tafel staat het boterbeeld, een plaasteren beeld dat met boter wordt ingesmeerd en een fragment voorstelt van het passieverhaal. Tijdens de middeleeuwen werd symbolisch, aan boter, een zuiverende werking toegeschreven.